Datum plaatsing: 13 oktober 2021

Bevrijdings- en Veteranendag s-Hertogenbosch


Bevrijdings- en Veteranendag s-Hertogenbosch


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Op vrijdag 22 en woensdag 27 oktober staat s-Hertogenbosch stil bij zijn 77-jarige bevrijding in 1944. In onze bevrijdingsweek waarderen we ook onze Bossche veteranen. Op vrijdag 29 oktober vieren we de vrijheid met een gratis toegankelijke publieksavond in bijzijn van onze veteranen in ons Theater (Brabanthallen). Kaarten voor gratis* toegang zijn vanaf nu te bestellen via de website van het theater. Graag geven we u inzage in de georganiseerde activiteiten.

Vrijdag 22 oktober 16.00 uur
Onthulling nieuwe panelen Abeelenstraat
In de Abeelenstraat staan we stil bij het opgeknapte speelplein, waar het vergisbombardement op 22 oktober 1944 in de Graafsewijk nu onderdeel van is geworden. Het gebied werd in 1944 zwaar getroffen door het neerstorten van een geallieerd vliegtuig, dat in zijn val zijn lading bommen losliet. Tientallen inwoners lieten daarbij het leven. In
samenwerking met Zayaz, de buurt, de twee Bosschenaren Pieter van der Schoot en Hans van Bavel en vormgever / kunstenaar Patrick Lijdsman wordt bij de dan te onthullen 12 nieuwe panelen aandacht besteed aan de slachtoffers. Om 16.00 uur is publiek van harte welkom om de onthulling van de vernieuwde panelen door burgemeester Mikkers bij te wonen.

Woensdag 27 oktober 09.15 - 10.15 uur
Gedenksteen Piet Kerssens (Wilhelminabrug)
In samenwerking met de gemeente zal de werkgroep Kleine Monument van de Kring Vrienden van s-Hertogenbosch belangstellenden ontvangen bij de Wilhelminabrug, waarbij stilgestaan wordt bij de enige Bossche militair die in 1944 bij onze bevrijding sneuvelde, Piet Kerssens. Rond 09.45 uur wandelt het gezelschap van het Stadhuis naar de
Wilhelminabrug, waar om 10.00 uur een korte herdenking plaatsvindt. Er zullen bloemen worden gelegd. Belangstellenden zijn van harte welkom.

11.00 - 11.30 uur
Herdenking 53e Welsh Division Memorial (53rd Welsh Division Plein)
Het Gemengd Koor s-Hertogenbosch organiseert een korte herdenking bij het 53e Welsh Division Memorial. Ook het Veteranen Ontmoetingscentrum s-Hertogenbosch-Brabant Noord zal hierin participeren. Er zullen enkele liederen worden gezongen en er worden bloemen gelegd. Belangstellenden die deze herdenkingsceremonie willen bijwonen, zijn van harte welkom.

+ 20.30 uur Bestuurscentrum (besloten)
Virtuele overhandiging schilderij Sluis 0 1944 door burgemeester Jack Mikkers aan de First-Minister of Wales en commandant van de 160 e Welsh Brigade, Wales (UK)
In Brecon (Wales) is de 160 e Welsh Brigade gelegerd. Deze brigade is de opvolger van de 53rd Welsh Divisie, die s-Hertogenbosch n het merendeel van onze huidige gemeente in oktober 1944 heeft bevrijd. In Wales wordt de relatie met s-Hertogenbosch gekoesterd, mede omdat deze bevrijdingsslag de meest complexe en uiteindelijk belangrijkste overwinning is geweest voor deze divisie op het continent. In de kazerne is speciaal rondom deze slag een speciale s-Hertogenbosch Room ingericht. Afgelopen jaar heeft de Britse kunstenaar Stuart Brown in opdracht van de Brigade en de gemeente s-Hertogenbosch gewerkt aan het vereeuwigen van het meest herosche deel van de strijd in s- Hertogenbosch, de oversteek van de divisie over de Zuid-Willemsvaart bij Sluis 0. In Wales wordt jaarlijks (eind oktober) de bevrijding van s-Hertogenbosch herdacht en gevierd met het s-Hertogenbosch diner. Dat gebeurt deze keer met een virtuele overdracht en onthulling van dit bijzondere schilderij. Burgemeester Jack Mikkers overhandigt virtueel het kunstwerk aan de commandant van de 160 e Welsh brigade, in bijzijn van de First Minister of Wales. Daarna is het schilderij (en de afbeelding) openbaar. De gemeente s-Hertogenbosch ontvangt van de 160 e Welsh Brigade enkele afdrukken (ware grootte).

Vrijdag 29 oktober 17.00 - 19.00 uur
Veteranenmiddag/avond
Alle veteranen van onze gemeente zijn genodigd bij de lokale Veteranendag in het Theater, (Brabanthallen). Gelet op de in 2019 gehouden enqute onder alle veteranen in onze gemeente, hebben we nu aan drie wensen willen voldoen: een speciale veteranenbijeenkomst met een datum tegen het weekend aan, een informeel ontmoetingsprogramma met eten en drinken en aanwezigheid van partners. De gemeenten Vught en Heusden hebben aangegeven met hun veteranen aan te sluiten. Het is een besloten bijeenkomst.

19.30 - 21.15 uur
Gratis* toegankelijke publieksavond 77 jaar vrijheid s-Hertogenbosch, Theater (Brabanthallen). Kaarten zijn vanaf 8 oktober te bestellen via de website van het Theater!
In de Grote Zaal van het Theater zal door de gemeente een anderhalf uur durend programma worden gebracht, gebaseerd op de waardering voor onze veteranen en de bevrijding van s-Hertogenbosch. Daarbij blikken we terug op de viering van 75 jaar bevrijding (2019), leggen een nog bijzondere link naar de herdenking in het coronajaar 2020 (76 jaar) en genieten van inmiddels 77 jaar vrijheid, onder andere door waardering te geven aan onze Bossche veteranen. Met medewerking van veteraan / sing- & songwriter Joepie Thijssen en - terug van anderhalf jaar noodgedwongen stilte - de Koninklijke Harmonie s- Hertogenbosch met speciaal en passend repertoire voor deze bevrijdingsavond! Inwoners van onze gemeente zijn van harte welkom en kunnen gratis kaarten* bestellen vanaf vrijdag 8 oktober 2021 via de website van het Theater, https://www.theateraandeparade.nl/
Toegang op vertoon van een coronatoegangsbewijs, herstelbewijs of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud.
(* Per bestelling wordt door het Theater 2,85 administratiekosten gevraagd.)Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13289