Datum plaatsing: 22 januari 2022

Samen bouwen aan een autoluwere binnenstad


Samen bouwen aan een autoluwere binnenstad


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Om te zorgen dat de historische binnenstad aantrekkelijk en bereikbaar blijft, willen we graag komen tot een autoluwe binnenstad. Een binnenstad waar we fietsen, lopen, deelmobiliteit en openbaar vervoer stimuleren. En die selectief toegankelijk is voor autoverkeer, maar wel inclusief. Het nemen van maatregelen daarvoor is ingewikkeld. We hebben daarbij ook te maken met verschillende, soms tegenstrijdige belangen. Dit vraagt om een zorgvuldig proces met alle belanghebbenden.

Sinds afgelopen zomer zijn we hierover in gesprek met een groot aantal belanghebbenden bij de binnenstad. Het gaat om vertegenwoordigers van bewonersgroepen, bedrijven, mobiliteitspartners (zoals bv. Arriva en Q Park), Hartje Den Bosch, BLB, fietsersbond etc. Naast interviews organiseerden we deze week een mobiliteitsarena.

Wethouder Ufuk K‚hya: ďWe zullen de komende tijd keuzes moeten maken. Daarbij is het belangrijk dat we goed zicht hebben op wat voor bewoners en gebruikers belangrijk is. Sinds van de zomer heb ik een grote betrokkenheid en bevlogenheid gezien bij de belanghebbenden. Het is fijn dat ze hebben aangegeven ook bij het vervolg betrokken te willen blijven. Zo bouwen we samen aan een autoluwere binnenstad.Ē

Interviews
We interviewden de deelnemers 1 op 1. In de circa 20 interviews hebben we bij de belangen en meningen opgehaald. Die gaan bijvoorbeeld over de bevoorrading, lopen, fietsen en het parkeren. Deelnemers vertelden ons hoe in hun ogen de binnenstad er in de toekomst uit zou moeten zien. En welke mobiliteit daar dan bij hoort. De interviews laten ons zien wat breed gedeeld wordt en waar verschil van inzicht of belang speelt.

Mobiliteitsarena
De informatie uit de interviews vormden de basis voor de Mobiliteitsarena Binnenstad. Daaraan namen circa 35 belanghebbenden deel. Zij wisselden ideeŽn uit over de toekomstige mobiliteit in onze binnenstad. Hoe geven we voetgangers en fietsers meer ruimte in onze binnenstad? Hoe gaan we om met deelautoís, grote bussen en vrachtwagens die door de binnenstad rijden? Maar ook waar en hoe kun je in de toekomst parkeren? Tijdens de arena deelden de deelnemers hun ideeŽn en invalshoeken en bespraken die onderling.

Vervolgaanpak
De resultaten van de mobiliteitsarena gebruiken we bij het maken van onze aanpak voor de autoluwere binnenstad. Uiteraard betrekken we hier de belanghebbenden ook bij. In de aanpak beschrijven we op korte termijn al kunnen nemen. Maar ook welke uitwerkingen en onderzoeken we moeten doen om ook op langere termijn stappen te kunnen zetten. In februari presenteren we de aanpak.

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.12789