Datum plaatsing: 23 januari 2022

Ruim 10.000 nieuwe woningen in ‘s-Hertogenbosch


Ruim 10.000 nieuwe woningen in ‘s-Hertogenbosch


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): In februari 2020 lanceerde het college het maatregelenpakket ‘sneller bouwen aan ’s-Hertogenbosch’. Dat resulteerde in diverse maatregelen op korte, middellange en lange termijn. Met als doel om zo snel mogelijk de druk op de woningmarkt te verlagen.

Inmiddels wordt gewerkt aan ruim 10.000 nieuwe woningen, is in de afgelopen twee jaar voor 3.300 woningen het bestemmingsplan vastgesteld en zijn er momenteel 1.300 woningen in aanbouw. Er liggen voor 550 woningen vergunningen klaar. Voor nog eens 1.800 woningen kan de vergunning worden aangevraagd. Daarmee zijn er goede vooruitzichten en werpen de maatregelen hun vruchten af.

Wethouder Roy Geers: “De druk op de woningmarkt is nog steeds hoog. We voorzagen een dip in de woningbouwproductie. Met het maatregelenpakket hebben we onze inzet als gemeente verder geoptimaliseerd om zoveel mogelijk passende woningen te realiseren. We hebben ons ondanks de beperkingen van de coronapandemie maximaal ingezet om meer mensen een thuis te geven. Op die tomeloze inzet ben ik enorm trots. De ontwikkelaars en bouwers zijn nu aan zet om al die woningen ook daadwerkelijk te realiseren.”

Flex en sociaal
Eén van de succesvolle maatregelen in de afgelopen jaren is de bouw van zogeheten flexwoningen. Dat zijn woningen die tijdelijk op een locatie staan en waar mensen relatief snel terecht kunnen. De gemeente is daar in een vroegtijdig stadium mee gestart, samen met de woningcorporaties. De eerste oplevering dateert alweer uit 2016. Vorig jaar zijn er 182 van deze woningen opgeleverd. En in de komende twee jaar stijgt dat aantal naar 449 nieuwe woningen.

Ook het aandeel sociale woningbouw zit flink in de lift. Dankzij de prioritering daarvan, zijn vorig jaar meer dan 300 sociale huurwoningen opgeleverd. Daarnaast zijn ruim 600 sociale huurwoningen in aanbouw. In totaal zijn er plannen in voorbereiding voor een kleine 3.000 sociale huurwoningen. Waarvan er maar liefst 2.000 in voorbereiding zijn voor realisatie tussen 2022 en 2025.

“Hier betaalt de samenwerking tussen gemeente en woningcorporaties zich uit”, licht wethouder Roy Geers toe. “In een speciale taskforce komen we regelmatig bij elkaar om concrete afspraken te maken en de druk op de ketel te houden. Deze samenwerking is niet onopgemerkt gebleven in Nederland. We fungeren regelmatig als voorbeeld voor anderen die komen informeren naar de succesfactoren van onze aanpak en werkwijze.”

Meer woningen voor middeninkomens
Voor de komende jaren ligt er de opgave om meer woningen te realiseren voor de middeninkomens. Zodat zij meer perspectief krijgen op de woningmarkt. Daarover maakt de gemeente afspraken met de woningcorporaties en voert zij het gesprek met ontwikkelaars en beleggers. Allemaal met als doel om het aandeel in het middensegment te verhogen.

Op locaties waar de gemeente zelf grond in eigendom heeft, is het gemakkelijker om daarop te sturen. Zo wordt bij de toekomstige bouwplannen voor de omgeving van Station Oost bijvoorbeeld éénderde van de 2.000 nieuwe woningen gereserveerd voor de middeninkomens.

Verstedelijking
Verder wordt gewerkt aan een duurzame verstedelijking waarin de woningbouwopgave centraal staat. Het doel is eind 2022 een akkoord te bereiken, samen met andere gemeenten in Brabant. In dit akkoord staan concrete maatregelen die nodig zijn om op een duurzame manier te verstedelijken en de bouw van woningen te stimuleren. Ook dat moet bijdragen aan meer nieuwe woningen.

Bijlage: Waar wordt de komende jaren gebouwd?
De ruim 10.000 woningen landen op verschillende plekken in de gemeente. Zowel in de brede binnenstad, als in de wijken en de dorpen. Zo wordt volop gebouwd op twee locaties aan de Rijnstraat (sloop kantoor / winkel naar nieuwbouw) en in de Haverleij bij Engelen (laatste kastelen). Ook de bouw van de Zuiderschans met 127 woningen en de bouw van 220 woningen op de voormalige KPN-locatie nabij de Zuidwal vorderen gestaag.

In de Spoorzone worden de komende jaren honderden woningen gerealiseerd op verschillende locaties zoals het voormalige EKP-terrein, Willemspoort, het Paleiskwartier en Boschveld. Ook op de langere termijn blijft de Spoorzone belangrijk voor de woningbouwopgave. Zo zijn in de Bossche Stadsdelta, de locatie op de Kop van ’t Zand en Orthenpoort-Zuid, op termijn 1.300 woningen voorzien. Naast deze locaties in de Spoorzone zijn er rondom station Oost ook nog eens ongeveer 2.000 woningen gepland in bestaand stedelijk gebied.

Verder is De Groote Wielen in Rosmalen al jarenlang de uitbreidingslocatie voor nieuwe woningen. Er wordt volop gebouwd in De Lanen en de Vlietdijk. De plannen voor het nieuwe Centrum (600 woningen) en het derde klooster (100 appartementen) worden momenteel verder uitgewerkt. Daarna volgt in De Groote Wielen nog de bouw van de noordoosthoek met meer dan 2.300 nieuwe woningen.

Overzicht grotere bouwprojecten (met meer dan 50 woningen) met verwachte oplevering in 2022 en 2023 (onder voorbehoud, betreft inschattingen):
- Gasthuiskwartier (89 nieuwe woningen)
- Voormalige KPN-locatie in de binnenstad (220 nieuwe woningen)
- Zuiderschans in Zuid voor ouderen (127 nieuwe woningen)
- Zuiderparkweg in Zuid, locatie van nieuwe hostel (54 nieuwe woningen)
- Gestelse Buurt, sloop en nieuwbouw (62 nieuwe woningen)
- Rijnstraat ombouw kantoor naar woningen (76 nieuwe woningen)
- Rijnstraat voormalige winkel Rudy van de Zande (57 nieuwe woningen)
- Orthenseweg, voormalig kantoor bij politiebureau (109 nieuwe woningen)
- Boschveld, sloop en nieuwbouw (60 nieuwe woningen)
- Paleiskwartier (170 nieuwe woningen)
- Haverleij (144 nieuwe woningen)
- De Hoef Noord in Rosmalen (88 nieuwe woningen)
- De Groote Wielen, waaronder tijdelijke woningen, De Lanen, Vlietdijk (samen meer dan 600 nieuwe woningen)
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14183