Datum plaatsing: 07 mei 2020

Levenstestament/notariŽle volmachtDoor: Pieter Heeringa: Een levenstestament maakt u op voor uw belangenbehartiging tijdens leven voor zover u daartoe zelf fysiek of psychisch niet (meer) in staat bent deze te verrichten.
Afhankelijk van uw omstandigheden en wensen kunt u regelingen treffen in uw levenstestament. Dit levenstestament wordt, net als bij testamenten, centraal geregistreerd, niet de inhoud daarvan, maar wel het feit dat u een dergelijk document heeft opgemaakt.
Onderwerpen die u in het levenstestament kunt opnemen zijn onder meer:
- volmacht om bepaalde of alle denkbare (rechts)handelingen te verrichten al dan niet in tijd beperkt;
- u kunt aan ťťn of meerdere personen volmacht verlenen;
- u kunt toezichthouders op de gevolmachtigde(n) benoemen of aan toestemming van hen onderwerpen;
- u kunt bepaalde voorwaarden aan de volmacht verbinden (bijvoorbeeld wanneer een arts heeft vastgesteld dat u uw wil niet meer kunt bepalen);
- u kunt de gevolmachtigde ook de bevoegdheid geven volmacht aan anderen te verlenen of u kunt ook bepalen dat de gevolmachtigde met zichzelf als wederpartij kan optreden;
- u kunt gevallen opnemen wanneer de volmacht eindigt (bijvoorbeeld een volmacht aan de echtgenoot eindigt wanneer u in een scheiding verkeert dan wel gescheiden bent);
- indien u een onderneming hebt (eenmanszaak of BV) kunt u iemand volmacht geven de zakelijke belangen waar te nemen;
- bij vermogen in het buitenland verdient het aanbeveling bij separate volmacht uw wensen kenbaar te maken. Het verdient voorts aanbeveling de volmacht door een beŽdigd vertaler te laten vertalen in de taal van het betreffende buitenland en ook aldaar te informeren welke eisen de wet van dat buitenland stelt aan de volmacht; sommige landen verlangen bijvoorbeeld het optreden van twee gevolmachtigden.
- u kunt uw wensen ten aanzien van medische aspecten opnemen (wensen te aanzien van behandeling, euthanasie, het al dan niet informeren van bepaalde mensen, toestemming om medische inlichtingen te verstrekken aan bepaalde personen);
- u kunt opgeven of en in welke mate u schenkingen wenst te doen of juist niet aan bepaalde (goede) doelen of aan uw kinderen.
In het levenstestament kunt u geen erfgenamen aanwijzen of bepaalde goederen aan bepaalde personen nalaten. Daarnaast kunt u in het levenstestament ook geen executeur benoemen. Daartoe dient u een testament op te stellen.
Voor advies in uw specifieke situatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Pieter Heeringa,
notaris bij Hoffspoor Notarissen
www.hoffspoor.nl

Ook op dinsdag en donderdagavond kunt u bij ons terecht

© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01802