Datum plaatsing: 07 mei 2020

Noodmaaatregelen voor ondernemersDoor: Alexander Vromans: De afgelopen maand zijn door de overheid veel noodmaatregelen ontworpen om ondernemers te helpen bij de omzetdaling die zij ervaren als gevolg van de maatregelen die door de overheid inzake het Corona-virus zijn genomen. Deze noodmaatregelen zijn vervolgens weer een aantal keren aangepast of verder toegelicht, hetgeen de duidelijkheid niet ten goede komt. Veel van mijn klanten hebben dan ook (terecht) de vraag waar zij nu precies recht op hebben. Dit zal per geval verschillend zijn.

De meest belangrijke noodmaatregelen zijn:
1. NOW-regeling
De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het Corona-virus kampen met een substantieel omzetverlies (tenminste 20% gedurende drie maanden). Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, dan kunnen zij bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Voor de aanvraag, zie: https://now.uwv.nl/
2. TOZO-regeling
ZZP-ers kunnen onder voorwaarden een beroep doen op inkomensondersteuning bij de Gemeente waarin zij wonen. Voor de aanvraag betreffende de Gemeente s-Hertogenbosch, zie: https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/inkomen.html
3. TOGS-regeling
Bepaalde ondernemers kunnen onder voorwaarden een tegemoetkoming van de overheid ontvangen ten bedrage van 4.000. In deze is het van belang dat de inschrijving van uw bedrijf in het register van de Kamer van Koophandel een SBI code vermeldt dat overeenkomt met de lijst met SBI codes die de overheid heeft opgesteld. Voor de aanvraag, zie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/aanvraagproces/aanvraagprocedure
4. Bijzonder uitstel van betaling van opgelegde belastingaanslagen
Onder voorwaarden kunt u de belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling voor een periode van 3 maanden voor de aan u opgelegde aanslagen vennootschaps-, inkomsten-, loon- en omzetbelasting. Voor de aanvraag, zie: https://portaal.belastingdienst.nl/wps/portal/portaal/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIj8nKt8jNTrMoLivV88tMz8_QLsh0VAZSk7Xs!/
Het is ook mogelijk om voor een periode van langer dan 3 maanden bijzonder uitstel van betaling te verzoeken, maar dan moet u aan nadere voorwaarden voldoen. Uw verzoek dienst dan ook schriftelijk naar de belastingdienst te worden gestuurd (Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen).

Bent u benieuwd op welke noodmaatregelen u concreet een beroep kunt doen, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik ben bereikbaar via alexander.vromans@flynth.nl dan wel via 088-236 82 38 / 06-10 97 31 01.

© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01389