Datum: 11 oktober 2021

Alzheimer Café Oss


Ontmoetingscentrum 'Meteoor' - Oude Litherweg 20 Oss: Wat kun je regelen bij dementie?

Notaris mr. Barbara van Kampen

U krijgt informatie over de mogelijkheden en regels die er zijn voor bescherming van mensen die door hun dementie niet over alles meer zelf kunnen beslissen. Het levenstestament, de machtiging, mentorschap, bewindvoering en onder curatele komen aan de orde.

De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Het programma start om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur.
De toegang is gratis, de consumpties zijn voor eigen rekening.
Ontmoetingscentrum Meteoor,
Oude Litherweg 20,
5346 RT Oss Tel. 0412 62 43 23
Voor alle bijeenkomsten is opgave verplicht via:
alzheimercafeoss@ons-welzijn.nl

© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.00740