Datum: 01 oktober 2021

Bokhovenlezing: Groei of krimp? wat is de toekomst van de kloosters nog?


Kerkje van Bokhoven aan de Maas: Geďnspireerd door het 900-jarig bestaan van de Norbertijnen organiseert Semper Vigilans/Anders in de kerk over dit thema op 1 oktober a.s. een avond in de mooie kerk van Bokhoven. Aan het woord komen een oudere en jongere kloosterling: Norbertijn Xaveer van der Spank (1934) en Dominicaan Richard Steenvoorde (1973). Beide zijn voor deze bijzondere ontmoeting gekleed in het habijt van hun orde.

Wat heeft ze bewogen om in te treden bij een orde en om priester te worden, toen en nu? En waarom blijven ze ervan deel uitmaken? Hoe kijken beiden vanuit hun perspectief, vanuit hun positie in de levensloop, aan tegen de toekomst van de kloosterordes? Hoe komt het dat sommige kerken en met name kloosters in landen groeien en bloeien en in andere juist krimpen? Op deze avond wordt rond deze vragen een gesprek gevoerd met én tussen een oudere en een jongere kloosterling.

NIET ZO VANZELFSPREKEND
Na een lange pauze vanwege het covid-virus is er weer een Bokhovenlezing. Het thema van de avond is geďnspireerd door het 900-jarig bestaan van de Norbertijnen, een kloosterorde met een duidelijke verbinding met de kerk in Bokhoven. Dat bestaan kent een 900 jaar lange religieuze, maar ook maatschappelijke betrokkenheid en inzet van degenen die zich geroepen voelden om toe te treden tot de orde van de Norbertijnen. Anno 2021 is dat niet meer zo vanzelfsprekend.

PROGRAMMA
De indeling van de avond is als volgt:
19.30u inloop met koffie/thee
20.00-20.30u deel 1. gesprek
kort muzikaal intermezzo
20.45-21.15u deel 2.gesprek
21.15u gelegenheid voor reacties en vragen
21.45u napraten een drankje.
Het gesprek wordt ingeleid en begeleid door Henk van Beers, bestuurslid van Semper Vigilans.

Geďnteresseerden zijn van harte welkom. Zij kunnen zich melden via info@andersindekerk.nl
www.andersindekerk.nl


© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01000